Понуда на станови во Охрид, објект „Расадник“ во урбана единица 8, ул. „Карпош Војвода“

Надворешен изглед на зградата и влезот

Внатрешен изглед на становите

Кликнете врз сликите за да ја погледнете фото галеријата од зградата и становите, како екстериерно така и ентериерното уредување.

Нашата компанија нуди станови во Охрид и тоа во објектот  „Расадник А2-5“

Објектите се наоѓаат во Урбана единица 8 во Охрид.

Катноста на објектите е приземје + 4 ката + потпокрив (поткровје).

 

На располагање за продажба во објектот „Расадник А2-5“ што се наоѓа на КП бр. 6611/15 и има имотен лист број 715, имаме останати  изградени станбени единици со површина од 56 и 62 м2

Паркирањето е обезбедено на паркиралиште на ниво на терен во рамките на градежната парцела.

 

Напомена: Становите се продаваат исклучиво со објавување на оглас, по пат на усно позитивно јавно наддавање. Почетните цени на становите се објавуваат во рамки на огласот. Нашата компанија објавува огласи во редовни интервали а за да проверите дали во моментов има активен оглас кликнете ТУКА.

 

Локација на објектот

 Основни податоци за становите од A2-5

Р. бр.ВлезКатБр стСоб ностОри ент.Нето станб. површ. (м2)Редуц. површ. лоѓа (м2)Редуц. површ. бал-лоѓ (м2)Вкупна продажна површ. (м2)
1 5 Пр 2 2 З 62,00 - - 62,00
2 5 Пр 2 2 З 56,00 - - 56,00