Покани и известувања

26.09.2018 Јавен оглас за вработување

Јавен оглас за потреба од вработување работници       

Огласот е објавен во дневните весници Слободен Печат  и Коха на ден 26.09.2018 и трае 3 работни дена .Превземи

Адреса и Локација