Објект 3.9 во РЦ Аеродром(во градба)

Понуда на станови во објект 3.9 во Реонски центар Аеродром

Надворешен изглед на зградата

 

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Понудата се однесува на 32 станбени единици во градба со подрум и паркинг место на ул.,,1613,, бб во Скопје

Објектот со тех. број 3.9 се наоѓа во Реонски центар Аеродром.

Зградата има 1 влез, катност приземје + 6 ката + потпокрив, 

 

Напомена: Становите се продаваат исклучиво со објавување на оглас, по пат на усно позитивно јавно наддавање. Почетните цени на становите се објавуваат во рамки на огласот. Нашата компанија објавува огласи во редовни интервали а за да проверите дали во моментов има активен оглас кликнете ТУКА.

Шеми на становите

 

Реден број Влез Кат Број на стан Вид на стан Ориентација Нето површина на стан (м2) Редуцирана површина на тераса (м2) Вкупна продажна површина на стан (м2)
1 1 1 1 2 ЈЗ-СЗ 55 1.75 56.75
2 1 1 2 2 ЈЗ-ЈИ 56 1.75 57.75
3 1 1 3 1.5 СЗ 43 3 46
4 1 1 4 3 СИ-СЗ 76 3.75 79.75
5 1 1 5 4 СИ-ЈИ 92 4.5 96.5
6 1 2 6 2 ЈЗ-СЗ 55 1.75 56.75
7 1 2 7 2 ЈЗ-ЈИ 56 1.75 57.75
8 1 2 8 1.5 СЗ 43 3 46
9 1 2 9 3 СИ-СЗ 76 3.75 79.75
10 1 2 10 4 СИ-ЈИ 92 4.5 96.5
11 1 3 11 2 ЈЗ-СЗ 55 1.75 56.75
12 1 3 12 2 ЈЗ-ЈИ 56 1.75 57.75
13 1 3 13 1.5 СЗ 43 3 46
14 1 3 14 3 СИ-СЗ 76 3.75 79.75
15 1 3 15 4 СИ-ЈИ 92 4.5 96.5
16 1 4 16 2 ЈЗ-СЗ 55 1.75 56.75
17 1 4 17 2 ЈЗ-ЈИ 56 1.75 57.75
18 1 4 18 1.5 СЗ 43 3 46
19 1 4 19 3 СИ-СЗ 76 3.75 79.75
20 1 4 20 4 СИ-ЈИ 92 4.5 96.5
21 1 5 21 2 ЈЗ-СЗ 55 1.75 56.75
22 1 5 22 2 ЈЗ-ЈИ 57 1.75 58.75
23 1 5 24 3 СИ-СЗ 76 3.75 79.75
24 1 5 25 4 СИ-ЈИ 93 4.5 97.5
25 1 6 26 2 ЈЗ-СЗ 55 1.75 56.75
26 1 6 27 2 ЈЗ-ЈИ 57 1.75 58.75
27 1 6 29 3 СИ-СЗ 76 3.75 79.75
28 1 6 30 4 СИ-ЈИ 93 4.5 97.5
29 1 П K 31 2 ЈЗ-СЗ 53 1.75 54.75
30 1 ПК 32 2 ЈЗ-ЈИ 54 1.75 55.75
31 1 ПK 34 3 СИ-СЗ 73 2.25 75.25
32 1 ПK 35 4 СИ-ЈИ 86 4.5 90.5

 

Локација на објектот