Контакт

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

Дирекција Скопје

Адреса: ул. „Орце Николов“ бр. 138 Скопје

Тел: 02/2633-927

Web: www.adsdp.mk

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

 

Пристап до информации од јавен карактер

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер:

 

Обрасци:

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
Маја Спасовска
тел: 02 2633-800  
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Постапување по претставки и предлози

Закон за постапување по претставки и предлози

 

 

Службено лице за постапување по претставки и предлози 
Маја Спасовска
тел: 02 2633-800  
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост (инвалидитет)

Службено лице за контакт
М-р Елена Дранговска
тел: 02 2633 812
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Жиро-сметки на АД за изградба и стопанисување

со станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје

 

Редовни сметки  
Тутунска банка редовна  

210-0670122101-93

Комерцијална банка редовна 

300-0000032786-36

Шпаркасе Банка Македонија

250-1010001353-87

Капитал Банка

330-1001774300-58

Централна Кооперативна Банка

320-1000210772-28

Охридска Банка 

530-0101014194-47

ТТК Банка 

290-1000001856-07

Халк БАНКА 

270-0406467401-10

Алфа Банка (SILK ROAD BANKA)

280-1081022008-32

Стопанска банка редовна 

200-0023220017-06

Наменски сметки
Стопанска банка  
Стопанска банка за Катна гаража 9.13

200-0024826443-76

Стопанска банка - Продажба на деловен простор

200-0027713273-37

Стопанска банка  за Катна гаража "Солунски конгрес"-Скопје

200-0028096474-78

Стопанска банка  за Катна гаража "Кресненско востание"-Скопје

200-003066919608 

Стопанска банка за Катна гаража "Разловечко востaние"-Скопје

200-0028098665-04