Завршени објекти

Понуда на станови во Струмица

Надворешен изглед на зградата

Ентериер на становите

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Понудата се однесува на 4 станбени единици  со подруми во објект на ул. “Ѓорѓи Василев“ бр. 42 во Струмица.

Зградата има 1 влез, и е со катност приземје + 5 ката, со вкупно 35 станови и

7 стана со подрум во објект на ул.„Гевгелиски Партизански одреди“ бр.2 во ГЕВГЕЛИЈА

 

Сите станови се со подруми.

 

Напомена: Становите се продаваат исклучиво со објавување на оглас, по пат на усно позитивно јавно наддавање. Почетните цени на становите се објавуваат во рамки на огласот. Нашата компанија објавува огласи во редовни интервали а за да проверите дали во моментов има активен оглас кликнете ТУКА.

 

Основни податоци за секој од становите што ги нудиме

 

      5 станбени единици  со подруми во објект на ул. “Ѓорѓи Василев“ бр. 42 во Струмица

Реден бројВлезКатБрој на станВид на станОриент.Нето станб. површ. (м2)Редуцирана површ. на балкон-лоѓија (м2)Вкупна продажна површ. (м2)Шема
1 1 5 31 2 СЗ 54,00 4,00 58,00  
2 1 5 33 2 СИ 53,00 4,00 57,00  
3 1 5 34 2 ЈИ 53,00 4,00 57,00  
4 1 5 35 1,5 Ј 45,00 2,00 47,00  

     7 стана со подрум во објект на ул.„Гевгелиски Партизански одреди“ бр.2 во ГЕВГЕЛИЈА

Реден број  Влез  Кат   Број на стан Вид на стан   Ориентација  Нето површина на стан (м2) Редуцирана површина    на тераса (m2)  Вкупна продажна површина на стан (м2) Број на подрум Површина на подрум (м2)
1 1 2 5 1 J 46 2.8 48.6 5 3
 2  1  2  6  4  J3  105  1.6 106.6 6 3
 3  1  10  4  J3 105   1.6 106.6 10 5
 4  12  3  C  81  2.8 83.8 12 3
 5  2  8  3  J  81  2.8 83.8 8 3
 6  2  9  3  C  81  2.8 83.8 9 3
 7  3  12  3  81  2.8 83.8 12 4

 

Локација на објектот