ПЕХЧЕВО

Понуда на станови во Пехчево

Станбена зграда на на ул.„Борис Кидрич“ бр. 2

Сликата е со поглед од северозапад. Кликнете врз сликата за да ја погледнете во поголема резолуција

Понудата се однесува на 14 станбени единици во објект на ул. „Борис Кидрич“ бр. 2 во Пехчево.

Објектот се наоѓа на влезот во Пехчево, во близина на зградата на локалната самоуправа.

Зградата е со висина: приземје + 3 ката + поткровје, со вкупно 20 станови.

14 - ти станови што ги нудиме на продажба се со површина од 40 до 82 м2

Сите станови се со подрум и обезбеден паркинг од страна на локалната самоуправа.

Влезот на зградата е од североисток.

 

Напомена: Становите се продаваат исклучиво со објавување на оглас, по пат на усно позитивно јавно наддавање. Почетните цени на становите се објавуваат во рамки на огласот. Нашата компанија објавува огласи во редовни интервали а за да проверите дали во моментов има активен оглас кликнете ТУКА.

 

Податоци за секој од становите што ги нудиме

Р. бр.ВлезКатБр стСоб ностОри ент.Нето станб. површ. (м2)Редуц. површ. бал-лоѓ (м2)Вкупна продажна површ. (м2)
1 1 Пр 1 2 ЈЗ 52.00 3.75 55.75
2 1 1 3 1 ЈЗ 42.00 4.50 46.50
3 1 1 4 2 СИ 58.00 4.50 62.50
4 1 1 5 3 СИ 79.00 8.25 87.25
5 1 2 7 1 ЈЗ 45.00 3.75 48.75
6 1 3 11 1 ЈЗ 42.00 4.50 46.50
7 1 3 12 2 СИ 59.00 5.25 64.25
8 1 3 13 3 СИ 82.00 8.25 90.25
9 1 3 14 2 ЈЗ 59.00 5.25 64.25
10 1 4 15 1 ЈЗ 43.00 6.00 49.00
11 1 4 16 2 СИ 62.00 6.00 68.00
12 1 4 17 3 СИ 85.00 10.50 95.50
13 1 Пк 19 1 ЈЗ 45.00 0.00 45.00
14 1 Пк 20 1 ЈЗ 41.00 2.25 43.25

Локација на објектот