Објект 3.2 на 3-та МБ Аеродром

Понуда на станови во објект 3.2 на бул 3-та Македонска бригада, Скопје

Кликнете врз сликата за да ја погледнете галеријата со слики од објектот.

Понудата се однесува на 6 станбени единици со гаражи.

Објектот 3.2 (08.02) се наоѓа во комплекс источна индустриска зона на бул. „3-та Македонска ударна бригада“ бр. 43 во Скопје.

Зградата има 5 влезови, катност приземје + 5 ката + поткровје, со вкупно 152 станови.

Сите станови се со обезбедено гаражно место.

 

Напомена: Становите се продаваат исклучиво со објавување на оглас, по пат на усно позитивно јавно наддавање. Почетните цени на становите се објавуваат во рамки на огласот. Нашата компанија објавува огласи во редовни интервали а за да проверите дали во моментов има активен оглас кликнете ТУКА.

 

Основни податоци за секој од становите што ги нудиме

Реден бројВлезКатБрој на станВид на станОриент.Нето станб. површ. (м2)Редуцирана површ. на балкон-лоѓија (м2)Вкупна продажна површ. (м2)Шема
1 1 1 3 3.0 СЗ-ЈИ 70.00 2,25 72.25
2 2 1 3 3,0 Ј3-С3 72,00 5,75 77,75  
3 4 2 8 2 ЈИ 52,00 3,00 55,00  
4 4 5 20 2 ЈИ 52,00 3,00 55,00  
5 4 5 21 2 ЈИ 54,00 3,00 57,00  

Локација на објектот