Смилевски Конгрес

Катна гаража „Смилевски Конгрес“ - Скопје (во изградба)

Локација: во непосредна близина на музејот на холокаустот и граничи со надвозникот и улиците Иљо Војвода и новопланирана улица.

Број на гаражни места: вкупно 169

Вкупно нето површина по сите нивоа: 10.037 м²

Вкупно нето површина на деловен простор: 1.539 м²

Kатната гаража „Смилевски конгрес“ покрај функцијата за паркирање има и мултифункционален деловен простор кој е сместен во периферните делови, во краците на приземјето и на двата ката

Паркирањето е сместено во кружно јадро и се простира од кота – 3,00м па се до кота + 20,70м

Објектот има едно подземно ниво до кое се стигнува преку новопланираната улица, а преку подземното ниво се врши движењето на возилата во катната гаража, паркирањето во оваа гаража поради големината и типот на урбанистичката маркица за разлика од другите катни гаражи кои се градат е решено во кружно јадро и е спирално што на објектот му дава специфичен облик.

 

Кликнете на сликата за да ја погледнете галеријата

Локација на објектот

 

Адреса и Локација