Станбен простор

Оглас број 7/2014-БТ за продажба на станови во Битола (29.09.2014)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2014-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (29.09.2014)

Предмет на јавното наддавање се 26 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

Погледнете го Каталогот  на објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 29.09.2014 до 06.10.2014