Станбен простор

Оглас број 7/2014-СК за продажба на станови во Скопје (29.09.2014)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2014-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (29.09.2014)

Предмет на јавното наддавање се 100 станови во Скопје и тоа:

1 ИЗГРАДЕН СТАН на ул.„Партизански Одреди“ бр.149/1-18 зграда Б-4

9 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул.„III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

4 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

7 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

17 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

5 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

22 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

14 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.8 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

15 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.8 20 (РАДИО БРАН) на ул. „Теодосиј Гологанов“ бб во Скопје со 2 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 29.09.2014 до 06.10.2014

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата Реонски Центар Аеродром во вторник (30.09.2014) и петок (03.10.2014) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Радио бран во среда (01.10.2014) од 10:00 до 13:00 часот