Станбен простор

Оглас број 1/2015-БТ за продажба на станови во Битола (12.01.2015)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 1/2015-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (12.01.2015)

Предмет на јавното наддавање се 20 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

Погледнете го Каталогот  на објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 12.01.2015 до 20.01.2015