Станбен простор

Оглас број 1/2015-ОХ за продажба на станови во Охрид (12.01.2015)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 1/2015-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (12.01.2015)

Предмет на јавното наддавање се 42 станбени единици во Охрид и тоа:

  • 40 станбени единици со подруми во објект РАСАДНИК Б2 У.Е 8 и
  • 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 12.01.2015 до 20.01.2015