Станбен простор

Оглас број 1/2015-СР за продажба на станови во Струмица и Гевгелија (12.01.2015)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 1/2015-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (12.01.2015)

Предмет на јавното наддавање се:
26 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот)
и 8 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 12.01.2015 до 20.01.2015