Станбен простор

Оглас број 3/2015-БТ за продажба на станови во Битола (14.04.2015)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 3/2015-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.04.2015)

Предмет на јавното наддавање се 13 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

Погледнете го Каталогот  на објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 14.04.2015 до 21.04.2015