Станбен простор

Оглас број 3/2015-КО за продажба на станови во Пехчево (14.04.2015)

Станбена зграда на на ул.„Борис Кидрич“ бр. 2

Сликата е со поглед од северозапад. Кликнете врз сликата за да ја погледнете во поголема резолуција

Оглас бр. 3/2015-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.04.2015)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 15 станбени единици во Пехчево.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преkземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 14.04.2015 до 21.04.2015