Станбен простор

Оглас број 8/2015-ПП за продажба на станови во Прилеп (10.08.2015)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 8/2015-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.08.2015)

 

Предмет на јавното наддавање се 6 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 10.08.2015 до 17.08.2015