Понуда на станови во објект 02.291 на ул.Париска бб

Кликнете врз сликата за да ја погледнете галеријата со слики од објектот.

 2 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ ВО ГРАДБА СО ПАРКИНГ ПРОСТОР во ОБЈЕКТ 02.291 на ул.Париска бб

 во СКОПЈЕ со 1 влез.

 
Реден бројВлезКатБрој на станВид на станОриент.Нето станб. површ. (м2)Редуцирана површ. на балкон-лоѓија (м2)Вкупна продажна површ. (м2) Шема1Шема2
1 1 ПР 2 2,5 Ј-З 59 - 59  
2 1 ПР 3 2,5  З-С 61 - 61  

Локација на објектот