Ценовник
1

ЦЕНОВНИК ЗА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ

При организирање на културни манифестации, еднократното користење на Арената Филип || Македонски изнесува: 

Тип на манифестацијаДневен терминНоќен термин
 комерцијални - домашни  3.000 евра + ДДВ 4.500 евра + ДДВ 
 комерцијални - странски  6.000 евра + ДДВ  7.500 евра + ДДВ

За користењето на партерот (тревната површина) како простор за сместување на публика, се утврдува надоместок во висина од 2.500 евра + ДДВ.

  • Дадените цени се од информативен карактер и истите подлежат на промени
  • Цени за спортски натпревари, тренинзи и слично заинтересираните можат да добијат во Подружница Скопје.