КГ"Кресненско Востание"- Скопје

Катна гаража „Кресненско Востание“ - Скопје

Локација: "Кеј Димитар Влахов" Општина Центар Град Скопје (подземно паркиралиште МОБ-Мал Ринг)

 

Ценовник на услуги и надоместоци за користење на просторот на катната гаража

Промотивни цени

  • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 30 денари
  • Месечна паркинг карта за физички лица: 1.000 денари
  • Месечна паркинг карта за правни лица: 2.000 денари
  • Годишна паркинг карта за физички лица: 10.000 денари
  • Годишна паркинг карта за правни лица: 20.000 денари

Трошокот за издавање на картицата изнесува 220 денари во моментот на плаќањето и истиот паѓа на товар на корисникот

Број на трансакциона с-ка: 200003066919608 Стопанска банка АД - Скопје

Барање за картичка

 

 

Локација на објектот