КГ"Кресненско Востание"- Скопје

Катна гаража „Кресненско Востание“ - Скопје

Локација: "Филип II Македонски" бр.9а Општина Центар Град Скопје

 

 

Ценовник на услуги и надоместоци за користење на просторот на катната гаража

 

    • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 30 денари
    • Месечна паркинг карта за физички лица: 1.770 денари
    • Месечна паркинг карта за правни лица: 2.000 денари
  • Годишна паркинг карта за физички лица: 14.160 денари
  • Годишна паркинг карта за правни лица: 20.000 денари

 

Ценовникот се однесува за паркирање на Катна гаража "Разловечко Востание", Катна гаража "Кресненско Востание", Катна гаража "Солунски Конгрес",  Катна гаража "Смилевски Конгрес" и "Паркиралиште Центар" во Скопје:

 

За користење на три катни гаражи

месечен надоместок за физички лица ..................................3.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 35.500 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................ ..40.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на една  катна гаража и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................2.600 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 26.600 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .2.800 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица .................................. 28.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на две  катни гаражи и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................3.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 35.500 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица .................................. 40.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на три  катни гаражи и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................4.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 45.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................: 55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на четири катни гаражи

месечен надоместок за физички лица ..................................4.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 45.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................ ..55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на четири катни гаражи и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................5.300 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 53.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................: 55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

Трошокот за издавање на картицата изнесува 250 денари во моментот на плаќањето и истиот паѓа на товар на корисникот

Број на трансакциона с-ка: 200003066919608 Стопанска банка АД - Скопје

Барање за картичка

 

 

Кликнете на сликата за да ја погледнете галеријата

Локација на објектот