Информации и правила

1ИНФОРМАЦИИ ,ПРАВИЛА И ПРОПИСИ,ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЈА  НА НАЦИОНАЛНАТА АРЕНА ТОШЕ ПРОЕСКИ

 

Информации за арената,правила и прописи,план за заштита и спасување.

 


 

INFORMATION,RULES AND REGULATION,EVACUATION PLAN

 

Information about the stadiumrules and regulationsevacuation plan