СКОПЈЕ


ПОНУДА НА СТАНОВИ ВО ПОВЕЌЕ ОБЈЕКТИ ВО СКОПЈЕ


Објект 3.2 3-та Македонска Бригада

Скопје, објект 3.2, 3-та МБ

Понуда на станови со гаражи Повеќе...

Објекти во РЦ Аеродром

РЦ Аеродром, зграда 3.1

Понуда на станови со гаражи и подруми Повеќе...

РЦ Аеродром, зграда 3.2

РЦ Аеродром, зграда 3.2

Понуда на станови со гаражи и подруми Повеќе...

РЦ Аеродром, објект 3.5

РЦ Аеродром, зграда 3.5

Понуда на станови со гаражи и подруми Повеќе...

РЦ Аеродром 3.3

РЦ Аеродром, зграда 3.3

Понуда на станови со гаражи и подруми Повеќе...

РЦ Аеродром, објект 3.6

РЦ Аеродром, зграда 3.6

Понуда на станови со гаражи и подруми ТУКА...
РЦ Аеродром, објект 3.4

РЦ Аеродром, зграда 3.4

Понуда на станови со гаражи и подруми Повеќе...

20190416 142812

РЦ Аеродром, зграда 3.6 во градба

Понуда на станови со гаражи и подруми ТУКА...