Архива на огласи

Јавен оглас за потреба од вработување работници.     

Огласот е објавен во дневните весници Нова Македонија и Коха на ден 30.03.2018 и трае 5 работни деновиПревземи