Од објекти

Фото галерија - Скопје, катна гаража „Разловечко востание“


 

Фото галерија - Арена Тоше Проески - приказ на влез, трибини, патека и терен


 

Фото галерија - Скопје, РЦ Аеродром, комерцијални објекти


 

Фото галерија - Скопје, комерцијален објект Радио бран


 

Фото галерија - Битола, комерцијални објекти


 

Фото галерија - Охрид


 

Фото галерија - Кичево - згради за лица ниски лични примања


 

Фото галерија - Кочани - згради за лица ниски лични примања

Проект ФП1674, објект Драчевик Б2.1, висина на зградата Пр+3+Пк, се наоѓа ул. „Ѓорче Петров“, има вкупно 29 стана, од 35 до 45 м2, обезбедени се 29 паркинг места.
Зградата е со еден влез, опремена е со хидрауличен лифт, „контактна“ фасада со акрилни бои