Станбен простор

Оглас број 6/2019-СР за продажба на станови во Струмица и Гевгелија (28.05.2019)

Оглас бр. 6/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 28.05.2019 до 06.05.2019

Оглас број 6/2019-СК за продажба на станови во Скопје (28.05.2019)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 6/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 48 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

12 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

32 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (ВО ГРАДБА) СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТО во ОБЈЕКТ ГП 3.9 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ на ул.,,1613,, бб во Скопје

 

2 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан,пријаватаи изјавата за гаражни места и пријавата и изјавата за стан во градба.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 28.05.2019 до 05.06.2019                               

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во
среда (29.05.2019)  и понеделник (03.06.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром во
петок (31.05.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:

- На локацијата Радио Бран во четврток (30.05.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Оглас број 6/2019-ПП за продажба на станови во Прилеп (28.05.2019)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 6/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 28.05.2019 до 05.06.2019

Оглас број 6/2019-ОХ за продажба на станови во Охрид (28.05.2019)

Оглас бр. 6/2019-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 28.05.2019 до 05.06.2019

Оглас број 6/2019-КО за продажба на станови во Пехчево (28.05.2019)

Оглас бр. 6/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата  за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 28.05.2019 до 05.06.2019

Оглас број 6/2019-БТ за продажба на станови во Битола (28.05.2019)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 6/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

Предмет на јавното наддавање се 35 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин" бр. 38, 40 и 42 во Битола

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 28.05.2019 до 05.06.2019