Станбен простор

Оглас број 4/2019-СК за продажба на станови во Скопје (25.03.2019)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 4/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 20 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

15 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

2 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 25.03.2019 до 01.04.2019                                  

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во вторник (
26.03.2019)  и петок (29.03.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром во четврток (
28.03.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:

- На локацијата Радио Бран во среда (27.03.2019) од 10:00 до 13:00 часот 

Оглас број 4/2019-БТ за продажба на станови во Битола (25.03.2019)

Оглас бр. 4/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 39 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин" бр. 38, 40 и 42 во Битола

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 25.03.2019 до 01.04.2019

Оглас број 4/2019-ОХ за продажба на станови во Охрид (25.03.2019)

Оглас бр. 4/2019-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 25.03.2019 до 01.04.2019

Оглас број 4/2019-СР за продажба на станови во Струмица и Гевгелија (25.03.2019)

Оглас бр. 4/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 25.03.2019 до 01.04.2019

Оглас број 4/2019-ПП за продажба на станови во Прилеп (25.03.2019)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 4/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 25.03.2019 до 01.04.2019

Оглас број 4/2019-КО за продажба на станови во Пехчево (25.03.2019)

Оглас бр. 4/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 25.03.2019 до 01.04.2019