Станбен простор

Архива на огласи - станбен простор

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 9/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.09.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 37 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

8 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект. 

 

ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТO ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТO ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТO ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

6 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (ВО ГРАДБА) СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТО во ОБЈЕКТ ГП 3.9 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ на ул.,,1613,, бб во Скопје

 

1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА во ОБЈЕКТна Бул. Партизански Одреди, бр.149, во Скопје

 

3 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ  на ул. Владимир Комаров, бр.1, во Скопје

 

1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА во ОБЈЕКТ на ул. Видое Смилевски Бато, бр.71, во Скопје

 

1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА воОБЈЕКТ на Бул. Кузман Јосифовски Питу, бр.15, во Скопје

 

1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА воОБЈЕКТ на Бул. Владимир Комаров, бр.18а, во Скопје

 

1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА воОБЈЕКТ на Бул. Владимир Комаров, бр.18б, во Скопје

 

2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ на ул. Пандил Шишков, бр.24 (32), во Скопје

 

2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ на ул. Методија Шаторов Шарло, бр.8, во Скопје

 

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ на ул. Методија Шаторов Шарло, бр.5а, во Скопје

 

2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ на ул. Методија Шаторов Шарло, бр.15, во Скопје

2 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан,пријаватаи изјавата за гаражни места и пријавата и изјавата за стан во градба.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

 

Огласот е отворен од 05.09.2019 до 13.09.2019

 

Становите можат да се видат на лице место секој работен ден од 05.09 - 13.09 2019 година од 10:00 – 13:00 часот по претходен договор 

со лицата за контакт:

Борче Флоровски тел. 02/2633-886 и 072/758-538;

Срѓан Александров тел. 02/2633-889 и 077/513-015;

 

 

Оглас бр. 9/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.08.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 30.08.2019 до 06.09.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 9/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.08.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Огласот е отворен од 30.08.2019 до 06.09.2019

Оглас бр. 9/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.08.2019)

 

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 15 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата  за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 30.08.2019 до 06.09.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 9/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.08.2019)

Предмет на јавното наддавање се 27 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин" бр. 38, 40 и 42 во Битола

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 30.08.2019 до 06.09.2019

Оглас бр. 8/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.08.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 05.08.2019 до 12.08.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 8/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.08.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Огласот е отворен од 05.08.2019 до 12.08.2019

Оглас бр. 8/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.08.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата  за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 05.08.2019 до 12.08.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.07.2019)

Предмет на јавното наддавање се 34 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин" бр. 38, 40 и 42 во Битола

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 15.07.2019 до 

Оглас бр. 7/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.07.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 15.07.2019 до 22.07.2019  

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.07.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 23 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

11 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект. 

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

9 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (ВО ГРАДБА) СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТО во ОБЈЕКТ ГП 3.9 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ на ул.,,1613,, бб во Скопје

2 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан,пријаватаи изјавата за гаражни места и пријавата и изјавата за стан во градба.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

 

Огласот е отворен од 15.07.2019 до 22.07.2019                          

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во 
вторник (16.07.2019) и петок (19.07.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром во 
четврток (18.07.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:

- На локацијата Радио Бран во среда (17.07.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 6/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 28.05.2019 до 05.06.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.07.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Огласот е отворен од 15.07.2019 до 22.07.2019

Оглас бр. 7/2019-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.07.2019)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 15.07.2019 до 22.07.2019

Оглас бр. 7/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.07.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата  за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 15.07.2019 до 22.07.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 8/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.08.2019)

Предмет на јавното наддавање се 29 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин" бр. 38, 40 и 42 во Битола

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 05.08.2019 до 12.08.2019

Оглас бр. 6/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 28.05.2019 до 06.05.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 6/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 48 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

12 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

32 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (ВО ГРАДБА) СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТО во ОБЈЕКТ ГП 3.9 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ на ул.,,1613,, бб во Скопје

 

2 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан,пријаватаи изјавата за гаражни места и пријавата и изјавата за стан во градба.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 28.05.2019 до 05.06.2019                               

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во
среда (29.05.2019)  и понеделник (03.06.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром во
петок (31.05.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:

- На локацијата Радио Бран во четврток (30.05.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Оглас бр. 6/2019-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 28.05.2019 до 05.06.2019

Оглас бр. 6/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата  за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 28.05.2019 до 05.06.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 6/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (28.05.2019)

Предмет на јавното наддавање се 35 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин" бр. 38, 40 и 42 во Битола

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 28.05.2019 до 05.06.2019

Оглас бр. 5/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 13.05.2019 до 20.05.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 5/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 19 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

14 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

2 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 13.05.2019 до 20.05.2019                               

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во вторник (
14.05.2019)  и петок (17.05.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром во четврток (
16.05.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:

- На локацијата Радио Бран во среда (15.04.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 5/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 13.05.2019 до 20.05.2019

Оглас бр. 5/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.05.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 13.05.2019 до 20.05.2019

 

 

 

Оглас бр. 5/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.05.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 38 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин" бр. 38, 40 и 42 во Битола

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 13.05.2019 до 20.05.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 4/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 20 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

15 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

2 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 25.03.2019 до 01.04.2019                                  

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во вторник (
26.03.2019)  и петок (29.03.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром во четврток (
28.03.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:

- На локацијата Радио Бран во среда (27.03.2019) од 10:00 до 13:00 часот 

Оглас бр. 4/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 39 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин" бр. 38, 40 и 42 во Битола

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 25.03.2019 до 01.04.2019

Оглас бр. 5/2019-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.05.2019)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 13.05.2019 до 20.05.2019

Оглас бр. 4/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 25.03.2019 до 01.04.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 4/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 25.03.2019 до 01.04.2019

Оглас бр. 4/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.03.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 25.03.2019 до 01.04.2019

Оглас бр. 3/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (06.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 43 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин" бр. 38, 40 и 42 во Битола

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 06.03.2019 до 13.03.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 3/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (06.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 21 стан и 3 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

16 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

3 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 06.03.2019 до 13.03.2019                                  

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во четврток (07.03.2019) и вторник (12.03.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром во петок (08.03.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:
- На локацијата Радио Бран во понеделник (11.03.2019) од 10:00 до 13:00 часот

Оглас бр. 3/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (06.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
1 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 06.03.2019 до 13.03.2019

Оглас бр. 3/2019-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (06.03.2019)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 06.03.2019 до 13.03.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 3/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (06.03.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 06.03.2019 до 13.03.2019

Оглас бр. 3/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (06.03.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 06.03.2019 до 13.03.2019

Оглас бр. 1/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.01.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 14.01.2019 до 21.01.2019

Оглас бр. 2/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
1 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 2/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 25 станa и 5 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

20 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

5 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

5 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019                                  

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во вторник (05.02.2019) 
 и петок (08.02.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром  во четврток (07.02.2019) од 10:00 до 13:00 часот

 

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:

- На локацијата Радио Бран во среда (06.02.2019) од 10:00 до 13:00 часот 

 

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 2/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019

Оглас бр. 2/2019-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2019)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019

Оглас бр. 2/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 1/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.01.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 32 станови и 10 гаражни паркинг места во Скопје и тоа:

 

23 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

4 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

10 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 14.01.2019 до 21.01.2019

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во вторник (15.01.2019) 
 и петок (18.01.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром  во четврток (17.01.2019) од 10:00 до 13:00 часот

 

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:

- На локацијата Радио Бран во среда (16.01.2019) од 10:00 до 13:00 часот  

 

Оглас бр. 1/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.01.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
1 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 14.01.2019 до 21.01.2019

Оглас бр. 1/2019-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.01.2019)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 14.01.2019 до 21.01.2019

Оглас бр. 1/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.01.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 14.01.2019 до 21.01.2019

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 1/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.01.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 14.01.2019 до 21.01.2019

Оглас бр. 14/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.11.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
1 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 26.11.2018 до 03.12.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 14/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.11.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 35 станови во Скопје и тоа:

 

26 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

4 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 26.11.2018 до 03.12.2018                                             

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во вторник (27.11.2018) 
 и петок (30.11.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром  во среда (28.11.2018) од 10:00 до 13:00 часот

 

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 14/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.11.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 26.11.2018 до 03.12.2018

Оглас бр. 14/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.11.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 26.11.2018 до 03.12.2018

Оглас бр. 14/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.11.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 26.11.2018 до 03.12.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 13/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.11.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 37 станови во Скопје и тоа:

 

27 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

5 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 05.11.2018 до 12.11.2018                                              

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во вторник (06.11.2018) 
 и петок (09.11.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром  во среда (07.11.2018) од 10:00 до 13:00 часот

 

Оглас бр. 13/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.11.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
1 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 05.11.2018 до 12.11.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 13/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.11.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 05.11.2018 до 12.11.2018

Оглас бр. 13/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.11.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 05.11.2018 до 12.11.2018

Оглас бр. 13/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (05.11.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 05.11.2018 до 12.11.2018

Оглас бр. 12/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
1 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 15.10.2018 до 22.10.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 12/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 43 станови во Скопје и тоа:

 

31 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 15.10.2018 до 22.10.2018                                              

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во вторник (16.10.2018) 
 и петок (19.10.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром  во среда (17.10.2018) од 10:00 до 13:00 часот

 

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 12/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 15.10.2018 до 22.10.2018

Оглас бр. 12/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 15.10.2018 до 22.10.2018

Оглас бр. 06/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.05.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 16.05.2018 до 23.05.2018

Оглас бр. 12/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 15.10.2018 до 22.10.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 11/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 11/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 45 станови во Скопје и тоа:

 

33 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата
3-та Македонска бригада во вторник (11.09.2018)  и петок (14.09.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата
Реонски Центар Аеродром  во среда (12.09.2018) од 10:00 до 13:00 часот

 

рѕ

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 11/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018

Станбена зграда на на ул.„Борис Кидрич“ бр. 2

Сликата е со поглед од северозапад. Кликнете врз сликата за да ја погледнете во поголема резолуција

Оглас бр. 11/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018                                                  

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 10/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.08.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 47 станови во Скопје и тоа:

 

35 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 20.08.2018 до 27.08.2018

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата
3-та Македонска бригада во вторник (21.08.2018)  и петок (24.08.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата
Реонски Центар Аеродром  во среда (22.08.2018) од 10:00 до 13:00 часот

 

рѕ

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 10/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.08.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 20.08.2018 до 27.08.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 10/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.08.2018)

Предмет на јавното наддавање се:
1  станбена единица - изграден станбен простор со подрум во Струмица (погледнете го Каталог за објектот)
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 20.08.2018 до 27.08.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 10/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.08.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 5 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 Објавата трае од 20.08.2018 до 27.08.2018

Станбена зграда на на ул.„Борис Кидрич“ бр. 2

Сликата е со поглед од северозапад. Кликнете врз сликата за да ја погледнете во поголема резолуција

Оглас бр. 10/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.08.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 20.08.2018 до 27.08.2018                                                  

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 9/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.07.2018)

Предмет на јавното наддавање се:
1  станбена единица - изграден станбен простор со подрум во Струмица (погледнете го Каталог за објектот)
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 30.07.2018 до 07.08.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 9/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.07.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 48 станови во Скопје и тоа:

 

36 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 30.07.2018 до 07.08.2018

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата
3-та Македонска бригада во вторник (31.07.2018)  и петок (03.08.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата
Реонски Центар Аеродром  во среда (01.08.2018) од 10:00 до 13:00 часот

 

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 9/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.07.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 5 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 Објавата трае од 30.07.2018 до 07.08.2018

рѕ

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 9/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.07.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 30.07.2018 до 07.08.2018

Станбена зграда на на ул.„Борис Кидрич“ бр. 2

Сликата е со поглед од северозапад. Кликнете врз сликата за да ја погледнете во поголема резолуција

Оглас бр. 9/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.07.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 30.07.2018 до 07.08.2018                                                  

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 8/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (09.07.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 51 станови во Скопје и тоа:

 

39 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 09.07.2018 до 16.07.2018

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата
3-та Македонска бригада во вторник (10.07.2018)  и петок (13.07.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата
Реонски Центар Аеродром  во среда (11.07.2018) од 10:00 до 13:00 часот

 

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 11/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

Предмет на јавното наддавање се:
1  станбена единица - изграден станбен простор со подрум во Струмица (погледнете го Каталог за објектот)
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018

рѕ

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 8/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (09.07.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 09.07.2018 до 16.07.2018

Станбена зграда на на ул.„Борис Кидрич“ бр. 2

Сликата е со поглед од северозапад. Кликнете врз сликата за да ја погледнете во поголема резолуција

Оглас бр. 8/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (09.07.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 09.07.2018 до 16.07.2018                                                  

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 8/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (09.07.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 5 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 09.07.2018 до 16.07.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (18.06.2018)

Предмет на јавното наддавање се:
2  станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот)
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 18.06.2018 до 25.06.2018                                           

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 02/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (19.02.2018)

Предмет на јавното наддавање се:
5  станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот)
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 19.02.2018 до 26.02.2018                                             

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (18.06.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 52 станови во Скопје и тоа:

 

40 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 18.06.2018 до 25.06.2018

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата
3-та Македонска бригада во вторник (19.06.2018)  и петок (22.06.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата
Реонски Центар Аеродром  во среда (20.06.2018) од 10:00 до 13:00 часот

 

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (18.06.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 5 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 18.06.2018 до 25.06.2018

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (18.06.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 5 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 18.06.2018 до 25.06.2018

рѕ

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 7/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (18.06.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 18.06.2018 до 25.06.2018

Станбена зграда на на ул.„Борис Кидрич“ бр. 2

Сликата е со поглед од северозапад. Кликнете врз сликата за да ја погледнете во поголема резолуција

Оглас бр. 02/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (19.02.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 19.02.2018 до 26.02.2018                                                  

Станбена зграда на на ул.„Борис Кидрич“ бр. 2

Сликата е со поглед од северозапад. Кликнете врз сликата за да ја погледнете во поголема резолуција

Оглас бр. 7/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (18.06.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 18.06.2018 до 25.06.2018                                                  

Оглас бр. 06/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.05.2018)

Предмет на јавното наддавање се 52 станови во Скопје и тоа:

40 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 16.05.2018 до 23.05.2018                                                  

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата
3-та Македонска бригада во петок (18.05.2018)  и вторник (22.05.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата
Реонски Центар Аеродром  во понеделник (21.05.2018) од 10:00 до 13:00 часот

Оглас бр. 06/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.05.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 16.05.2018 до 23.05.2018

Оглас бр. 06/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.05.2018)

Предмет на јавното наддавање се 5 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 16.05.2018 до 23.05.2018

Оглас бр. 06/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.05.2018)

Предмет на јавното наддавање се: 
3  станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 16.05.2018 до 23.05.2018

Оглас бр. 06/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.05.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 16.05.2018 до 23.05.2018

Оглас бр. 05/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.04.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 23.04.2018 до 30.04.2018                                                 

Оглас бр. 05/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.04.2018)

Предмет на јавното наддавање се: 
3  станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 23.04.2018 до 30.04.2018        

Оглас бр. 05/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.04.2018)

Предмет на јавното наддавање се 5 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 23.04.2018 до 30.04.2018  

Оглас бр. 05/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.04.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 23.04.2018 до 30.04.2018