Покани и известувања

Паркингот спроти „Holiday Inn” престанува со работа

Одборот на Директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката на ден 28.11.2018 ( среда ) одржа состанок на кој беше одлучено паркингот Центар кај хотелот Holiday Inn да престане со работа. Основната причина е новонастаната состојба поради која нашето АД е оневозможено да стопанисува со паркингот. Како што АДСДП веќе ја информира јавноста, најголем дел од просторот на паркингот кај хотелот Holiday Inn е вратен на повеќе сопственици, меѓу кои е и Македонската православна црква. Дел од нив, меѓу кои и МПЦ , истите ги отуѓија на приватен инвеститор   обезбедувајќи повеќе од 30 % од вкупната површина што според Законот за градба е основа за дооформување на целокупната урбанистичка парцела

Сите лица кои за користење на услугите на паркингот кај Holliday Inn имаат извадено месечни или годишни карти , истите ќе можат да ги пренаменат за трите катни гаражи на АДСДП кои се исто така лоцирани во центарот на Скопје ( “Солунски Конгерс“, “Разловечко Востание“ и “Кресненско Востание“). При тоа, граѓаните треба да го запазат рокот на нивното издавање, односно тој не смее да биде истечен. Вадењето на овие карти ќе биде на трошок на АДСДП.

ПОВИК

Согласно член 89-а од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал, Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје води евиденција на објектите кои не се опфатени во постапката за трансформација и приватизација на претпријатијата со општествен капитал, на територија на Република Македонија и поранешните југословенски републики.

Согласно наведеното ги повикуваме сите физички и правни лица кои имаат сознанија за непријавен имот во процесот на трансформација и приватизација на претпријатијата со општествен капитал, да се обратат во просториите на Акционерското Друштво на ул.,,Орце Николов,, бр.138 или на меил адресата на Секторот за деловни средства по основ на трансформација Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , со цел укажување на постоење на непријавен имот во процесот на трансформација и приватизација на претпријатијата со општествен капитал.

Паркиралиштето Центар исчистено од стара и исушена дрвна површина

Во заедничка акција на АДСДП и Јавното комунално претпријатие „Паркови и зеленило ’’- Скопје на ден   04.10.2018 (четврток) беше исчистено Паркиралиштето „ Центар’’ (наспроти хотелот „Holiday Inn) од дел од дрвната површина. Станува збор за стари, исушени дрвја, гранки и грмушки кои го отежнуваа приодот на возилата, но претставуваа и потенцијална опасност по безбедноста на автомобилите на корисниците на нашиот паркинг . Дрвјата се исечени со Решение на Град Скопје, а на просторот ќе бидат посадени нови.Уредувањето на овој , но и на останатите наши паркиралишта и понатаму ќе биде еден од приоритетите на АДСДП.

26.09.2018 Плакета- благодарница за Генералниот Директор на АДСДП

Националниот Сојуз на Глуви и Наглуви на РМ на 28.09.2018 (петок) му додели плакета- благодарница на Генералниот Директор на АДСДП – Кристијан Трајковски за придонес во Сојузот. Донацијата од Акионерското друштво е за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје е искористена за организирање на Манифестацијата ’’ 70 години постоење на Националниот Сојуз на Глуви и Наглуви на РМ ’’.

„Се заблагодарувам за оваа плакета од мое лично име , од името на менаџменот на АДСДП како и од Претседателот на Одборот на Директори и членовите ’’ , рече г- динот Трајковски. Тој додаде дека Акционерското Друштво и понатаму ќе излегува во пресрет на потребите на Сојузот и секогаш ќе нуди помош во насока на организирање на идни вакви манифестации, секако во рамки на можностите.

Според Генералниот Секретар на Националниот Сојуз на Глуви и Наглуви на РМ - Лиза Велковска , секоја помош е добредојдена за оваа категорија граѓани, посочувајќи ја во оваа прилика многу пати до сега докажаната општествена одговорност на АДСДП.

Оглас за вработување

Оглас за вработување објaвен во дневните весници Слободен печат и Коха на ден 20.08.2018.......овде